Về Chúng Tôi

Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Thắng Lợi (VIHC., JSC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài theo Giấy phép số 1076/LĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp ngày 10/03/2017.